kịch bản quản lý bài viết

Lý tưởng cho các trang nội dung thích hợp

Không cần có cơ sở dữ liệu SQL – chỉ cần tải tệp lên để thiết lập

URL hoàn toàn thân thiện với người dùng

Mô tả meta riêng cho mỗi trang

Từ khoá meta riêng cho mỗi trang

Tải lên hình ảnh dễ dàng

Trình soạn thảo văn bản với hỗ trợ html

Tập lệnh được định hướng và có thể chỉnh sửa được

Nguồn cấp dữ liệu RSS cho mười bài viết mới nhất

Khái niệm nhẹ và đơn giản với SEO trong tâm trí

Quản lý riêng cho trang chính

Quản lý riêng các trang loại

Khu vực quản trị rất thân thiện và đơn giản

Mã nguồn mở để cho phép cải tiến cá nhân

Hãy xem trang web giới thiệu dưới đây để xem các tập lệnh php hoạt động tốt như thế nào

Tải xuống các tập lệnh php như kịch bản của người tạo trang web bằng cách chọn mục trình đơn bên phải hoặc Trình quản lý bài viết bên dưới

Chỉ có $ 9.99. Thanh toán bằng PayPal hoặc tiết kiệm tiền của bạn và hoàn thành một cuộc khảo sát miễn phí ở đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *